Truyện của tác giả:

 • Ngươi Phiến Kiếm, Ta Nổi Điên, Liên Thủ Chỉnh Đốn Giới Giải Trí

  Ngươi Phiến Kiếm, Ta Nổi Điên, Liên Thủ Chỉnh Đốn Giới Giải Trí

  Bạn đang đọc truyện Ngươi Phiến Kiếm, Ta Nổi Điên, Liên Thủ Chỉnh Đốn Giới Giải Trí của tác giả Sơn Ngoại -

  Giang Khỉ Ngộ xuyên thư.

  Xuyên thành một quyển giới giải trí thật giả thiên kim trong sách ngốc nghếch pháo hôi, xuyên qua sau phát hiện lúc này nội dung cốt truyện tiến trình sớm đã quá nửa.

  Gia tộc vứt bỏ, toàn võng hắc, tình thế tràn ngập nguy cơ.

  Vì thế, đối mặt cái này một chút cũng không hữu hảo thế giới, Giang · một thân phản cốt ·Khỉ Ngộ, triệt để nổi điên!