Truyện của tác giả:

 • Vạn Lần Trả Về: Một Môn Cửu Đế, Trấn Thủ Vạn Tộc

  Vạn Lần Trả Về: Một Môn Cửu Đế, Trấn Thủ Vạn Tộc

  Bạn đang đọc truyện Vạn Lần Trả Về: Một Môn Cửu Đế, Trấn Thủ Vạn Tộc của tác giả Phong Vũ Bạn Thải Hồng

  ( huyền huyễn, nhiệt huyết, nữ đế, vô địch, chư thiên vạn tộc tranh bá )

  Lý Đạo Nhiên xuyên qua một cái nhân tộc sự suy thoái, vạn tộc san sát huyền huyễn thế giới, thu hoạch được thụ đồ trả về hệ thống.

  Chỉ cần trao tặng đệ tử cơ duyên, liền có thể thu được bội số lớn bạo kích trả về!

  ( ngài trao tặng đệ tử Hồi Nguyên Đan, phát động vạn lần bạo kích trả về! Thu hoạch được Thiên Đạo thánh Nguyên Đan )

  ( ngài ban cho đệ tử công pháp Tru Ma kiếm pháp, phát động nghìn lần bạo kích trả về! Thu hoạch được thánh phẩm công pháp Bát Hoang Tru Ma kiếm pháp )

  Làm vạn tộc quy mô tiến công nhân tộc, muốn đem nhân tộc nô dịch lúc. . .

  Minh Nguyệt Kiếm Tôn, Hồng Trần Tiên Đế, Diệt Ma Thánh Hoàng. . .

  Cái này đến cái khác rung chuyển trời đất, chấn động cổ kim Đại Đế, hoành không xuất thế!

  Lý Đạo Nhiên chỉ dựa vào một người một môn, bễ nghễ cửu thiên thập địa, trấn áp chư thiên vạn tộc.