Truyện của tác giả:

 • Cao Võ: Đốn Ngộ Ức Điểm Điểm

  Cao Võ: Đốn Ngộ Ức Điểm Điểm

  Bạn đang đọc truyện Cao Võ: Đốn Ngộ Ức Điểm Điểm của tác giả Mãn Mãn Nhất Đại Bôi

  Xuyên qua đến cao võ thế giới Sở Phong, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng thức tỉnh đốn ngộ hệ thống.

  "Cơ sở luyện thể pháp đốn ngộ thành công, tiêu hao đốn ngộ điểm 10 điểm, HP tăng lên 100 điểm."

  "Cơ sở quyền pháp độ thuần thục tăng lên 1000 điểm."

  "Cơ sở thối pháp độ thuần thục tăng lên 1000 điểm."

  "Cơ sở thân pháp độ thuần thục tăng lên 1000 điểm."

  "Chỉ là một cái đơn giản nhất 《 cơ sở luyện thể pháp 》 liền làm lợi hại như vậy, những công pháp khác còn phải!"

  Công pháp, võ kỹ, đan dược hết thảy đều có thể đốn ngộ, Sở Phong từ đó đi hướng thành vì lớn nhất cường giả chi lộ.