Truyện của tác giả:

  • Nhà Tú Tài Tiểu Kiều Nương

    Nhà Tú Tài Tiểu Kiều Nương

    Bạn đang đọc truyện Nhà Tú Tài Tiểu Kiều Nương của tác giả Giáp Ất

    Bồng hộ cổng tre, sinh hoạt khó khăn. Cha mẹ sớm chết mất, lưu lại ấu đệ hai cái. Xuyên qua trưởng tỷ, bày tỏ áp lực chính là động lực. Hết cách , chỉ có thể vén tay áo lên làm, kiếm tiền nuôi gia đình ăn cơm no. Mua địa tu phòng, càng ngày càng hài lòng hiện trạng Tống Tân Đồng phát hiện thế nào nhiều bà mối như vậy đến cửa ? Rơi vào đường cùng tìm trong thôn Lục tú tài, "Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình."