Truyện của tác giả:

 • Vạn Quỷ Chi Tổ

  Vạn Quỷ Chi Tổ

  Bạn đang đọc truyện Vạn Quỷ Chi Tổ của tác giả Cô Độc Phiêu Lưu

  Hắn gặp nạn khi bản thân đang đi du lịch tại núi Thái Sơn, xuyên việt tới Huyết Nguyệt giới. Khi đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực thì gặp phải họa Thiên Khuynh, cuối cùng hắn sống lại thành quỷ.   Lục Đạo tan vỡ, Thiên Đạo biến mất. Đạo đức mất đi, quy tắc tan vỡ, thế giới không thể khống chế.

  Tiên Ma lẫn lộn, cái thiện bị ăn mòn, cái ác hoành hành, kẻ mạnh làm vua, thế giới không có ranh giới thiện ác.

  Quỷ có tính mạng dai dẳng, khi còn sống là kẻ yếu, chết đi hắn muốn xưng hùng.

  Mang theo tâm niệm bất khuất, muốn cải biến vận mệnh của chính mình, hắn từng bước một tiến lên đỉnh cao, hướng trời mà mắng: Trời cao không phân thiện ác, vậy để ta thưởng thiện phạt ác. Trời cao không có quy tắc, vậy ta sẽ thay người chấp chưởng luân hồi.
 • Vĩnh Hằng Quốc Độ

  Vĩnh Hằng Quốc Độ

  Bạn đang đọc truyện Vĩnh Hằng Quốc Độ của tác giả Cô Độc Phiêu Lưu

  2019 năm ngày 23 tháng 9 hừng đông, thiên tai giáng lâm. Thiên đạo sinh biến, vạn linh dục vọng chấp niệm tràn ngập thiên địa, Thiên đạo không thể chịu đựng, ác niệm hoành hành, chúng sinh ý niệm diễn biến ảo tưởng thế giới, ác niệm, thiện niệm, chấp niệm, dục vọng dây dưa không ngớt, Thiên đạo không thể chịu đựng, đã đến cực hạn, cực thì lại biến, ảo tưởng giáng lâm, vạn giới hòa vào nhau, vạn vật mù sương đua nhau tự do. Đây là kỷ nguyên mới mở ra, là hủy diệt, cũng tân sinh. Kỷ nguyên này vì là vĩnh hằng kỷ nguyên.
 • Bỉ Ngạn Chi Chủ

  Bỉ Ngạn Chi Chủ

  Bạn đang đọc truyện Bỉ Ngạn Chi Chủ của tác giả Cô Độc Phiêu Lưu

  Thế gian có ba biển

  Một là Hỗn Độn Chi Hải

  Hai là Vô Tận Chi Hải

  Ba là Quy Khư Chi Hải

  Vượt qua ba biển, siêu thoát bên trên, là bỉ ngạn! !
 • Tâm Linh Chúa Tể

  Tâm Linh Chúa Tể

  Bạn đang đọc truyện Tâm Linh Chúa Tể của tác giả Cô Độc Phiêu Lưu

  Chúng ta khai sáng văn minh

  Chúng ta truyền thừa văn minh

  Vòng đi vòng lại

  Sinh sôi không ngừng! !