Truyện của tác giả:

  • Nhà Ta Đập Chứa Nước Thật Không Có Cự Mãng A

    Nhà Ta Đập Chứa Nước Thật Không Có Cự Mãng A

    Bạn đang đọc truyện Nhà Ta Đập Chứa Nước Thật Không Có Cự Mãng A của tác giả Chấp Bút Truy Mộng

    Vương Mãng sau khi chết, biến thành con cự mãng, điên cuồng tiến hóa! Tại người nhà trợ giúp dưới, hắn hình thể càng lúc càng lớn! Từ lúc đầu vài mét, mấy chục mét, lại đến hơn trăm mét! Từ Miến Điện Mãng, đến Titanoboa, lại đến Thâm Hải Cự Mãng! Làm Vương Mãng thể tích đến hơn trăm mét lúc, địa cầu biến đổi lớn tai nạn buông xuống. . .